Všem zájemcům z řad základních a středních škol nabízíme edukační programy zaměřené na památky a památkovou péči.
Žákům a studentům během základní lekce vysvětlíme pojem „kulturní památka“ a na příkladech jim představíme hodnoty a význam kulturní památky a také faktor „veřejného chtění“ kulturního dědictví. Během diskuze se pokusíme vzbudit u žáků o téma zájem. 🙂

Délka trvání: 45 minut
Pomůcky zajišťující ZŠ: dataprojektor, PC
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ a studenti SŠ
Cena: 80 Kč/student

Garantkami programu jsou:
Květa Jordánová,
Kateřina Matějčková,

Navazující edukační programy:

Památka na vybrané téma…
Navazující lekce na vybrané téma probíhají v dostupné blízkosti školy, a proto je vhodné výběr
tématu konzultovat s lektorem. Žáci se pod vedením lektora seznámí s historií místa v jeho
širším kulturním kontextu, včetně konkrétní kulturní památky, jejich hodnot a významu.

Délka trvání: 45 minut plus cesta na stanoviště (konzultovat s lektorem)
Cena: 80 Kč/ student
Výstup pro školu: metodika programu pro učitele, která poskytuje vyučujícím možnost
zpracovávat další památky v obdobném rastru.

Co je to architektura?
– sloup jako základ architektury
– z čeho se skládá dům
– základní typy kleneb
Bez architektury bychom nedokázali žít – poskytuje nám střechu nad hlavou, doslova. Cílem je
seznámit žáky se základními prvky architektury jako je sloup nebo střecha. Díky tomu budou
schopni lépe porozumět stavbám ve svém okolí.

Co je to socha?
– jak pracuje sochař
– z čeho můžeme vytvořit sochu
– kde se můžeme setkat se sochařskou výzdobou
Sochy často dotváří prostředí, ve kterém se každodenně pohybujeme. Tato vyučovací hodina si
klade za cíl nechat žáky nahlédnout do práce sochaře a seznámit se s materiály, které k tvorbě
využívá.

Umění všude kolem nás
– jak zdobíme veřejný prostor
– je každé umění ve veřejném prostoru kvalitní?
– grafity – na pomezí umění a vandalismu
Veřejný prostor si upravujeme a zdobíme již od nepaměti. Jak se k tomu stavěli naši předkové a
co je pro nás důležité dnes? Je každé umění ve veřejném prostoru kvalitní? Cílem je v dětech
vzbudit zájem o prostor, který je obklopuje a zároveň je vést k tomu, aby si jej vážili.

Město jako organismus
– uliční síť – je místo, kde bydlím jiné než před 100 lety?
– jakou práci dělá urbanista?
– jak lidé stavěli ulice dřív – město ve středověku, renesanční města, 19. století
Město můžeme přirovnat k živému organismu, který nebude schopný fungovat, pokud všechny
jeho složky správně nepropojíme. Cílem je ukázat žákům, jak se v průběhu historie proměnilo
prostředí, ve kterém žijí a seznámit je s vývojem plánování měst.

Technická památka
– co je to technická památka?
– kde se s ní můžeme setkat?
– Jaké jsou její hodnoty, a co její přítomnost v našem městě znamená?

Technické památky jsou nedílnou součástí kulturního dědictví, často jsou ale přehlíženy, nebo je
na ně nahlíženo s despektem. Kde se vzal základ ostravského památkového fondu? Jak významné
jsou ostravské technické památky v rámci ČR, či Evropy? Vše bude představeno na blízké
technické památce

Významná osobnost
Se jmény významných osobností města či ČR se setkáváme v domácím prostředí takřka na každém
kroku. Setkáváme se s nimi v názvu ulic, parků, základních škol nebo stadionů a hal. Známe ale tyto
lidi a jejich životní příběhy? Na tuto otázku se pokusí najít odpověď právě tento edukační program…