Sdílejte

Jako současní i bývalí zaměstnanci univerzit, památkového ústavu a dalších odborných pracovišť máme za sebou řadu knih, výstav, edukačních programů, přednášek a workshopů. Některé z nich získaly mezinárodní ceny.

Památky nás baví

Projekt, který postavil památkovou edukaci v Česku na nové základy, v roce 2017 získal prestižní ocenění Evropské komise Europa Nostra.

Probíhal v letech 2012 až 2015 a jeho hlavním tématem bylo hledání možných cest, jak co nejlépe využívat vzdělávací potenciál kulturního dědictví, které se nachází ve správě paměťových a památkových institucí. Tým se nevyhýbal žádné cílové skupině a završením společné práce bylo vydání pěti metodik, takových „kuchařek“ s příklady dobré praxe pro každého, kdo chtěl začít s památkovou edukací.

Památky nás baví

Postupme si dále

Nové přístupy, které proměňují prohlídky českých hradů a zámků.

Navazující projekt se již soustředil na samotnou interpretaci kulturního dědictví, na zvyšování prezentačních kompetencí průvodců, kteří se vlastně stávají edukátory. Prezentace památkového objektu je totiž jednou z forem neformálního vzdělávání.

Známe to každý, jedeme na výlet, cílem je vybraný zámek nebo hrad a čekáme, že prohlídka bude příjemným zážitkem a ještě se dozvíme něco nového. Aby zklamaných návštěvníků bylo co nejméně, snažil se projektový tým o nastartování revitalizace průvodcovské služby. Vyšly tři metodiky, natočily se čtyři instruktážní filmy pro začínající průvodce a proběhlo mnoho workshopů zaměřených na zkvalitnění prohlídek na památkových objektech. Věříme, že návštěvníci postupnou proměnu pocítí

Postupme si dále!

Pražská Invalidovna

Kratochvilný naučný film, oceněný Zlatým kopím na festivalu MUSAIONfilm 2022.

Jedním ze způsobů, kterým lze přiblížit hravou formou nudnou historii, je film. Pokusili jsme se o to, a tak vznikla krátká animace o unikátní budově Invalidovny v Praze. Jak dopadla spolupráce historiků a mladých nadějných filmařů posuďte sami. My věříme, že se filmeček bude líbit malým i velkým divákům.

Na konec je možné říci, že dobrá edukace je vždy výsledkem kvalitní týmové práce, která reflektuje nové přístupy tak, aby pokud možno každý návštěvník odcházel z návštěvy památky nejenom s hlavou plnou nových informací a s příjemným prožitkem, ale také s řadou otázek, ke kterým si bude sám ještě po prohlídce dohledávat odpovědi. Především však s pocitem, že sám může být tím, kdo se stává spoluodpovědným za zachování kulturního dědictví. Stále efektivnější využívání obrovského potenciálu, který edukace v historickém prostředí nabízí, je jednou z výzev, která před námi stále stojí.

A my se výzev nebojíme!